Gönderen Konu: TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR(1)(M.Ö. 10000- M.S.1248)  (Okunma sayısı 4744 defa)

is

  • Yönetici
  • Yeni Üye
  • *****
  • İleti: 1
    • Profili Görüntüle
TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR(1)   

(M.Ö. 10000- M.S. 1248)


(İnsanlığın başlangıcı)- İnsanlar tarafından, kesin olarak ne zaman icat edildiği belli olmayan bıçak, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak silah olarak kullanım için yapıldığı aşikardır. Teknolojinin gelişmesi ile son derece mükemmel bıçak şekilleri yapılmaktadır. Lazer teknolojisi ile bilenmiş olan bıçakların yıllarca körelmeden iş gördüğü bilinmektedir.

M. Ö. 10000- Paleolitik zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan kaşıkların atası deniz kabuklarıdır. Kaşığın Latince ve Yunanca’ daki karşılığı “spiral şekilli sümüklüböceği kabuğu” anlamına gelen “cochlea” kelimesinden türetilmiştir. Günümüzdeki formunu, M. S. 1. Yüzyılda Romalılar vermiştir.

M. Ö. 4241- Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptılar.

M.Ö. 3500- Tekerlek ilk olarak ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır; kimse bunu bilmemektedir. Fakat M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’ da çömlekçiler tarafından yük taşımakta kullanıldığına inanılmaktadır.

M.Ö. 3200- Ulaşımda kullanılan en eski tekerlek, M.Ö. 3200 yıllarına ait bir Mezopotamya resminde görülmektedir. Tekerlekle ulaşım, 15. yüzyılın sonlarına kadar Amerika’ da bilinmemektedir.

M. Ö. 3200- Sümerler, yazıyı kullanan ilk millettir.

M. Ö. 3000- Mısırda Hiyeroglif yazı bulundu.

M. Ö. 3000- Babilde ilk hesap toplama makinası kullanıldı.

M.Ö. 2000- İlk şemsiyenin, 4000 yıl önce Mısır, Asya, Yunanistan ve Çin’ de eşzamanlı olarak kullanılmış olduğunu tarihi dokümanlar göstermektedir.

M. Ö. 1300- Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.

M. Ö. 700- İlk para , Lidya' da(Türkiye' de) mal alımlarında kullanıldı. Altın ya da gümüş, en çok kullanılan para hammaddeleriydi. M.Ö. 700 yılına gelene kadar insanların ekonomik ilişkilerinde kullandıkları en yaygın metot “barter” yani değişim sistemiydi. Buğday almak isteyen, yerine eşit miktarda pirinç kullanabiliyordu. Günümüzde ise para kullanımı, yavaş yavaş yerini dijital ortamdaki paralara yani kredi kartlarına bırakmaktadır.

M. Ö. (700- 601)- Tarihteki ilkmadeni para(sikke) basımı M.Ö. 7. Yüzyılda Anadolu' da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi.

M.Ö. (500-401)- 5. yüzyılda Archytas of Terentum, vidayı icat etti. İlk vidalar tahtadan yapılmakta ve zeytinyağı ile preslenmekteydi. Metal vidalar ise ilk olarak 15. yüzyılda Ege’nin iki yakasında karşımıza çıkmaktadır.

M.Ö.(300- 201)- Arşimet tornavidayı icat etti. Arşimet tornavidanın mucidi olarak bilinmesine rağmen onun yapmış olduğu tornavida bugünkünden oldukça farklıydı; daha sonraları icadını daha da geliştirip tarihin ilk hidrolik tornavidasını üretmiştir.

M. Ö. 118- Çinliler, deri para kullanmaya başladılar.(i)

M. Ö. 10- Romada Mimar Vitruvius tarafından ilk cisimleri kaldırmak için vinç tasarlanmıştır.

(1- 100)- M. S. 1. Yüzyılda, Romalılar döneminde, kaşıkların günümüzdeki formuna geçilmiştir.

100- Çinliler, MS 100 yılında Pusulayı,  icat etti. Manyetik bir ortamda serbest bırakılan bir objenin kuzeye yöneleceği prensibinden hareketle pusulanın keşfi gerçekleşti.

400- Kağıdın icadıyla paralel kullanılan mürekkep, Çinliler tarafından bulunup geliştirildi. MS 400’ de yaklaşık olarak bugün kullandığımız halini aldı. Renk pigmentleri veya boyar maddelerin sıvıda çözündürülmesiyle elde edilen mürekkebin ilk dönemlerdeki hammaddesi ise yanmış çam odunu, kuzu yağı, eşek derisi jölesi ve miskti.
 
(601- 700)- Çatalı ilk kullananların Yunanlılar olduğu sanılmaktadır. Çatalın yemek masalarındaki kullanımı MS 7. yüzyılda Ortadoğu’ daki zengin ve itibarlı ailelerde görülmektedir. 13. yüzyılda Bizanslılar’ a onlardan da İtalyanlar’ a geçmiştir. Fransa da ise “gösterişe kaçıyor ” diye kabulü yavaş olmuştur. Çatal, 1600’ lerin ortalarından itibaren tekrar itibar kazanmış, kraliyet ailesi ve zengin sofralarının vazgeçilmez lüksü olmuştur. Günümüzde ise hepimizin vazgeçilmez ihtiyacıdır.   
 
(650- 750)- Hazini, 6- 7. Yüzyılda yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgindir.

(739- 805)- İbni Fazıl, 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezirdir.(s)

(?- 815)- Maşallah, meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlapla ilgili ilk eseri veren bilgindir.
 
(776- 869)- Cahiz, zooloji ilminin öncülerinden olup; hayvan gübresinden amonyak elde eden ilk bilgindir.

(780-  850)- Harizmi, ilk cebir kitabını yazan ve batıya cebir öğreten kişidir. Adı algoritmaya isim olurken, rakamları Avrupa' ya öğreten kişi olarak tanınır.

(785- 886)- Ebu Maşer, med-cezir olayı(gel-git)nı ilk keşfeden bilgindir.

(?- 888)- İbni Firnas, Wright kardeşlerden 1000 sene önce, uçak yapıp uçmayı gerçekleştiren alimdir.

(801- 900)- Fergani, 9. yüzyılda ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimidir.
 
(801- 900)- 9. yüzyılda, Beni Musa Kardeşler tarafından matematiksel, küp ve zeka oyunları icat edilmiştir. Beni Musa Kardeşler bu tarz bilimsel içerikli çalışmaların önde gelenleri arasında yer alan üç kardeştir.(is)

(801- 900)- Hasan Bin Musa, dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşten biridir.

(801- 900)- Muhammed Bin Musa, 9. Yüzyılda dünyanın çevresini ölçen 3 kardeşten biridir. Matematikçi ve astronomdur.
 
(801- 900)- 9. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbn-i Hayyanın kimya biliminin kurucusu olduğu ve kendine ait bir laboratuarda yaptığı kimyasal çalışmalar ve deneyler gözler önüne seriliyor.

(801- 900)- 9. Yüzyılda yaşamış olan Gökbilimci Abdurrahman El Sufi, galaksimizin dışında bir galaksi olduğunu ilk keşfeden bilgindir.

806- Çinliler ilk kağıt parayı yaptılar.

(809- 873)- Huneyn Bin İshak, göz ameliyatı yapan doktorlardandır.
 
(815- 895)- Dinaveri, ....... botanikçi ve astronomi alimi olarak bilinir.
 
(?- 901)- Sabit Bin Kurra, Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgindir. Dünyanın çapının doğru hesaplanmasını başaran İslam bilginidir.
 
(850- 929)- El- Battani dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgindir. Güneş yılının belirlenmesi(365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye)ni yapmıştır. Trigonometrik bağlantıları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren bilim adamıdır. sin x = a cos x eşitliği formülünü bulmuştur.

(865- 925)- Ebu Bekr Zekeriya Razi, ilk göz ameliyatını yapmıştır. Bağırsağın ameliyat dikişlerinde kullanılması nı sağlamıştır. Ameliyat sonrası oluşan iltihapları çıkaran seton(kıl fitil)i bulmuştur. Petrolü ilk defa damıtıp, neft adı altında kullanmaya sunan, yine Ebu Bekr Zekeriya Razi’dir.

(870- 950)- Farabi, ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

(803- 872)- Kindi, İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgindir. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
 
(?- 994)- Ali Bin Abbas, 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan; kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates(Hipokrat)’ın doğum olayı görüşünü kökünden yıkmıştır.

(936- 1013)- Ebu’l Kasım El Zehravi, 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan, böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını bildiren ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamıdır. Ez-Zehravi birçok ameliyat aletlerini icat etmiştir. 10'uncu yüzyılda bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 alet hâlâ kullanılıyor.(i)

(940- 998)- Ebu'l Vefa matematik ve astronomi bilginidir. Yoğunluk aleti piknometre, matametikte kosinüs formülü, sekant, kosekant kavramları ve üçgenin alan formülleri Ebu’l Vefa Hazretleri tarafından bulundu. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında ulaşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda, çağdaş tespitlere uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini on asır önce attı.

(901-1000)- İstahri (10. yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgindir.

(901- 1000)- Astronom ve Mekanikçi olan Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl) Sistem mühendisliğinin öncüsüdür.

(901- 1000)- İhvanü-s Safa, 10. Yüzyılda çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamıdır. Astronomi, coğrafya, musiki, ahlâk, felfese kitapları yazmıştır.
 
(901- 1000)- Dolmakalem, 10. yüzyılda ilk kez Mısır Sultanı El Mu'izz tarafından, leke bırakmayan bir kalem kullanma fikrinden sonra icat edilmiştir.(s)

(901- 1000)- İbni Havkal, 10. yüzyılda, ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alimdir.

(? - 951)- Ebu Kamil Şuca, ....... Avrupaya matematiği öğreten islam bilginidir.

(?- 956)- Mes’ûdi, büyük tarihçi ve coğrafyacıdır. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinde, yel değirmenleri hakkında ilgi bulunmaktadır.
 
(965- 1051)- İbni Heysem, optik ilminin kurucusu büyük fizikçidir. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alimdir.

(973- 1051)- El Biruni, dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’ nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Biruni Amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, jeoloji, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağının en büyük alimidir. Me'mûnîlerin Kâs'ı alıp Hârizmşahları tarihten silmeleriyle Bîrûnî'nin huzuru kaçtı, sıkıntılar başladı ve Kâs'ı terketmek zorunda kaldı. Ancak iki yıl sonra tekrar döndüğünde ünlü bilgin Ebü'l Vefâ ile buluşup rasat çalışmaları yaptı. Israrlı çalışmaları sonunda yerin çapını ölçmeyi başaran El Biruni’ dir. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü, günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni Kuralı denmektedir.

(980- 1037)- İbni Sina, doktorların sultanı olarak adlandırılır. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktordur. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma konularında eserler veren alimdir.(is)

999- Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi
 
(?- 1007)- Macriti, Endülüslü ....... matematikçi ve astronomdur.
 
(?- 1009)- İbni Yunus, Galile'den önce sarkaçı bulmuştur.

(?- 1009 )- İbni Cessar, cüzzam hastalığının sebep ve tedavisini 900 sene önce açıklayan Müslüman doktordur.

(?- 1029)- Kerhi, İslam matematikçilerindendir.
 
(?- 1067)- Ali Bin Rıdvan, batıya tedavi metotlarını öğreten İslam alimidir.

(1001- 1100)- Ali Bin İsa, 11. Yüzyılda ilk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamıdır.

(1001- 1100)- Ammar, 11.yüzyılda ilk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan bilim adamıdır.

1045- Çinli Pi Cheng [/color=red]portatif matbaa harfleri[/color]ni keşfetti

(1091- 1162)- İbni Zuhur, Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri tıp dalındaki kitapları ders kitabları olarak okutulmaktadır.

(1001- 1100)- İbni Karaka, 900 Yıl önce torna tezgahı yapan bilgindir.

(1100- 1166)- İdrisi, yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacıdır.
 
(1101- 1200)- Cabir Bin Eflah, 12. yüzyılda Ortaçağın büyük matematik ve astronomi bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

(1101- 1200)- İbni Avvam, Onikinci asırda Endülüste yetişen botanik âlimidir. "Kitâb-ül Felâha" adlı kitabında botanik ve zooloji alanında çalışmalarını yazmıştır. Ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bir bilgindir. İsmi Yahyâ bin Muhammed bin Ahmed bin Avvâm el-İşbilî olup; künyesi Ebû Zekeriyyâdır. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla bilgi mevcut değildir. On ikinci asrın sonlarına doğru yaşadığı ve aslen İşbiliye’ li olduğu bilinmektedir. İlim dünyâsında botanik ve zooloji (bitki ve hayvanlarla ilgili bilim dalları) alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan İbn-i Avvâmın Kitâb-ül Felâha adlı meşhur eseri, sâdece İslâm âleminde değil, bütün dünyâda ortaçağ boyunca kendi sâhasında temel kaynak olarak kullanılmıştır. Otuz dört bölümden meydana gelen eserin otuz bölümü bitkilerden, dört bölümü de hayvanlardan bahsetmektedir. Eserde 585 bitki nevi ele alınmakta, 50den fazla meyve ağacının dikilip yetiştirilme ve gübreleme usûlleri, aşı yapma tekniği, toprağın yapı özellikleri, ağaç ve üzüm kütüklerinde meydana gelen çeşitli hastalıkların belirtileri, görünüşleri ve bunların tedâvi yolları anlatılmaktadır. İbn-i Avvâm eserini hazırlarken, devrindeki Müslüman çiftçi ve zirâatçilerin tecrübelerine başvurmuştur. Kitâb-ül-Felâhanın tek nüshası Escurial Kütüphânesindedir. Yazma, Josef Antonio Bangueri tarafından İspanyolcaya tercüme edilerek, aslıyla birlikte iki cilt hâlinde 1802 senesinde neşredilmiştir. Eserin Fransızca tercümesi ise Clement- Mullat tarafından yapılarak yayınlanmıştır.

(?- 1123)- Ömer Hayyam, cebirdeki binom formülünü bulan bilgindir. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.

(1126- 1198)- İbni Rüşd, büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

(1136- 1206)- İlk sistem mühendisi, sibernetikçi, elektronikçi ve bilgisayarın babası olan El Cezeri, ilk robot yapımını gerçekleştirmiş ve sibernetik ilmi ile uğraşmıştır. Halbuki, bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçi Charles Babbage olarak bilinir.  Ayrıca pistonlu motorlarda kullanılan ve doğrusal hareketi dönme hareketine çeviren krank mekanizması, El Cezeri tarafından bulunmuştur.

1154- 12. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El-İdrisinin 70 haritayı içeren “The Book of Roger” diye bilinen atlası insanlığa hediye ettiğinden bahsediliyor.

(1190- 1248)- İbni Baytar, ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

         ÖNEMLİ NOT:

           1-) İcatlar/ Buluşlar sıralamasında, noktalı geçilen kısımlara, mucitlerin çalıştıkları bilim dallarında, ne gibi icat/ buluş/ çalışma yapıldığı zamanla ilave edilmeye devam edilecektir.
 
           2-) Dağınık olan icatların, tarih sırasına göre(kronolojik sıraya göre) toplanması için, günlerce süren araştırmalar, doğrulanma ve düzenlemeler yapılmakta olup; çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir.

           3-) Lütfen alımlarınızda, sitemizin ( www.mucitlerimiz.com ) adresini, emeğe saygı olmak üzere, belirtiniz.


           4-) Sayın site üye ve ziyaretçileri! Sizlerle sohbet etmek, içinizdeki tüm güzellikleri ve icat aşkınızı, bu site sayfalarına aktarabilmeniz maksadıyla kurulmuş olan sitemizin, yanlış kimseler tarafından istenmeyen makalelerle doldurulmasına müsaade edilemeyeceği gerekçesi ile, yorumlara engel konulmak mecburiyetinde kalınmıştır. Özürlerimizle; bilgilerinize…

DEVAMI "TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR(2)" DEDİR.
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2022, 14:45:20 Gönderen: is »